لطفا هرگونه انتقاد یا شکایتی از اقامتگاه های زیرمجموعه گدام را برای ما ارسال فرمایید. در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی و برطرف خواهد شد. لطفا برای پیگیری بهتر موضوع تلفن خود را نیز وارد نمایید با تشکر

دریافت انتقادها و شکایات شما به صورت حضوری با مراجعه به دفتر مرکزی امکان پذیر است

No votes yet.
Please wait...