با تکمیل فرم اقامتگاه بومگردی به همراه سایر خدمات را رزرو نموده. پس از رزرو کارشناسان ما با شما تماس حاصل می کنند.

رزرو اقامتگاه و سایر خدمات

 • دمن (دامن) ایرانشهر
 • شیره خرما (خرمای تازه از نخلستان روستا)
 • مسکه (کره محلی)
 • دودپتی (شیر چای تازه)
 • عسل کوهی (از کوه های روستا)
 • شیر محلی
 • تباهگ (گوشت اناری و خشک شده در آفتاب) - 25 هزار ت
 • آبگوشت مرغ (آبگوشت اناری بلوچی) - 15 هزار ت
 • آبگوشت با گوشت قرمز (آبگوشت اناری بلوچی با گوشت قرمز) - 20 هزار ت
 • شیلانچ - بتاک (کشک بادمجان بلوچی) - 10 هزار ت
 • عدسی بلوچی (عدس از مزارع روستا) - 7 هزار ت
 • ماهی کوری (ماهی تازه از رودخانه روستا) - 15 هزار ت
 • باقالی پولو بلوچی (باقالی تازه از مزارع روستا همراه با برنج از شالیزارهای روستا) - 6 هزار ت
 • برنج کرو (برنج از شالیزاهای روستا) - 6 هزار ت
 • استانبولی بلوچی (گوشت مرغ) - 15 هزار ت
 • پولو محلی (از شالیزارهای روستا) - 5 هزار ت
 • شیلانچ (کشک تازه و محلی با روش پخت بلوچی) - 6 هزار ت
 • قورمه سبزی بلوچی (با برنج تازه محلی و روش پخت بلوچی) - 15 هزار ت
 • حلوا (محلی و تازه) - 5 هزار ت
 • چنگال (عصرانه محلی با خرمای تازه) - 5 هزار ت
 • پکوره - هر عدد 500 ت
 • سموسه - هر عدد 1000 ت
 • کنار (میوه محلی) - هر سرویس 3 هزار ت
 • چای خرما (با خرمای تازه و چای آتیشی) - 5 هزار ت
 • چای آویش (آویشن تازه از مزارع روستا) - 6 هزار ت
 • شربت گل ختمی (گل ختمی از مزارع روستا) - 6 هزار ت
 • محفل موسیقی بلوچی - 300 هزار ت
 • رقص بلوچی (دو چاپی و سه چاپی) - 80 هزار ت
 • تماشای شب های پرستاره از بالای کوه (رایگان)
 • گردش کوتاه در روستا با قاطر یا الاغ - 2000 ت
 • گشت نیم روزه در روستا با راهنمای محلی - ظرفیت یک ماشین سواری 100 هزار
 • گشت یک روزه در نقاط دیدنی روستا و اطراف - ظرفیت یک ماشین سواری - 200 هزار
 • بازدید از صنایع دستی بلوچی - رایگان
 • شنا در رودخانه روستا - نفری 25 هزار ت
 • عکاسی با لباس بلوچی - نفری 5 هزار ت
 • پخت نان تازه با تنور گلی - رایگان
 • شرکت در مراسم های سنتی روستا - رایگان
 • تباهگ (گوشت اناری و خشک شده در آفتاب) - 25 هزار ت
 • آبگوشت مرغ (آبگوشت اناری بلوچی) - 15 هزار ت
 • آبگوشت با گوشت قرمز (آبگوشت اناری بلوچی با گوشت قرمز) - 20 هزار ت
 • شیلانچ - بتاک (کشک بادمجان بلوچی) - 10 هزار ت
 • عدسی بلوچی (عدس از مزارع روستا) - 7 هزار ت
 • ماهی کوری (ماهی تازه از رودخانه روستا) - 15 هزار ت
 • باقالی پولو بلوچی (باقالی تازه از مزارع روستا همراه با برنج از شالیزارهای روستا) - 6 هزار ت
 • برنج کرو (برنج از شالیزاهای روستا) - 6 هزار ت
 • استانبولی بلوچی (گوشت مرغ) - 15 هزار ت
 • پولو محلی (از شالیزارهای روستا) - 5 هزار ت
 • شیلانچ (کشک تازه و محلی با روش پخت بلوچی) - 6 هزار ت
 • قورمه سبزی بلوچی (با برنج تازه محلی و روش پخت بلوچی) - 15 هزار ت
No votes yet.
Please wait...